Żyd

Dyrektor upadającej szkoły w małym miasteczku, by uratować budynek zwołuje zebranie w pokoju nauczycielskim. Grono nauczycielskie dowiaduje się na nim od swojego przełożonego, że łatwo mogą zdobyć fundusze na renowacje szkoły- wystarczy tylko odpisać na wiadomość pewnemu Izraelczykowi, którego ojciec uczył się w ich szkole dekady temu. Spotkanie przemienia się w spór pełen stereotypów i umożliwia zebranym dyskusję na temat przeszłości ich miasteczka, gdzie przed wojną połowę ludności stanowili Żydzi. Okazuje się, że wiele spraw było dotychczas przemilczanych, a nauczyciele drastycznie różnią się poglądami i wiedzą na temat społeczności i kultury żydowskiej.