Spalenie Joanny

Tematem sztuki są nieprawidłowości i oszustwa związane z reprywatyzacją gruntów i kamienic warszawskich. Ukazuje brutalne metody działania oszustów i krzywdę usuniętych lokatorów. Sztuka napisana jest w poetyce dramatu romantycznego, a temat „dzikiej” reprywatyzacji gruntów i nieruchomości ujęty został w formę literackiej przypowieści z elementami groteski.