Feinweinblein

Miasteczko na Górnym Śląsku tuż po wojnie. Mieszkańcy są rozdarci między traumą wojny i niepewnym jutrem, między Polską a Niemcami. Są ofiarami propagandy sowieckiej. Narzędziem propagandy jest radio. Daje im ono namiastkę normalności i poczucie kontaktu ze światem. Z odbiornikiem radiowym związana jest w dramacie wstrząsająca historia rodziny Knauerów z czasów wojny: oddanie władzom niemieckim własnego upośledzonego dziecka w zamian za radio.