Dama z łasiczką

Sztuka inspirowana biografią Simony Kossak, ostatniej z malarskiego rodu Kossaków. Nie jest sztuką biograficzną. To poetycka przypowieść o szukaniu własnego miejsca w świecie, o buncie, o prawie do bycia sobą wbrew wszystkim i przeciw wszystkiemu. To przypowieść o kobiecie, która w praktyce wcielała wyznawaną przez siebie prawdę o konieczności współistnienia człowieka i przyrody.