Jan Matejko "Stefan Batory pod Pskowem"

W styczniu 1582 król Stefan Batory zakończył zwycięsko trzecią kampanię przeciwko państwu moskiewskiemu. Car Iwan IV zwany Groźnym poprosił o pokój, zwrócił Polsce zagarnięte wcześniej Inflanty i wyjednał rozejm, za cenę odstąpienia od oblężenia Pskowa.