Jan Matejko "Stańczyk na balu u królowej Bony, gdy wieść przychodzi o utracie Smoleńska"

Tematem obrazu jest utrata ważnej twierdzy na wschodzie Rzeczypospolitej – Smoleńska, zdobytego przez wojska Wielkiego Księstwa Moskiewskiego w 1514 roku.