Jan Matejko "Konstytucja 3 Maja 1791 roku": Making Of

Materiał z planu filmowego „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” z cyklu JAN MATEJKO - HISTORIA W OŻYWIONYCH OBRAZACH.