Jan Matejko "Hołd Pruski"

Dnia 10 kwietnia 1525 roku doszło do wydarzenia, które wzbudziło wiele emocji pośród współczesnych. Oto na krakowskim rynku Albrecht Hohenzollern, ostatni Wielki Mistrz zakonu krzyżackiego złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi I zwanemu Starym.