Polska Kronika Filmowa 94/48

Podkarpacka Dębica jest jednym z głównych siedlisk społeczności romskiej od czasów, gdy w połowie lat 50. władze zakazały Romom wędrówek z taborami. Ale tutejsi Romowie czują się obcymi i – niestety – traktowani są jak obcy, czego przykładem antyromskie incydenty w Dębicy w 1994 roku.