Polska Kronika Filmowa 94/40

Trwa spór między nadawcami telewizyjnymi a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji o koncesję na nadawanie ogólnopolskiego programu telewizyjnego, którą otrzymała Telewizja Polsat. W tym samym czasie Radio Zet, świętuje czwartą rocznicę działalności w eterze i chwali sobie niezależność.