Polska Kronika Filmowa 94/36

W Święto Przemienienia Pańskiego (18/19 sierpnia) myśli wszystkich polskich wyznawców prawosławia kierują się w stronę Grabarki, najważniejszego miejsca kultu. Operatorzy PKF towarzyszą pielgrzymom, podpatrują ich zachowanie, wychwytują różnice między obrządkiem wschodnim i zachodnim.