Polska Kronika Filmowa 94/35

Grupa Polaków odwiedza białoruskie dziś Grodno i jego okolice – miejsce swego urodzenia. Serdecznie witani przez miejscowych Polaków, nie potrafią ukryć wzruszenia. Porównują współczesne miasto z dawnymi fotografiami, przeżywając gorzką konfrontację wspomnień z rzeczywistością.