Polska Kronika Filmowa 93/52

Dom dziecka na warszawskich Bielanach jest miejscem spotkania – po 40 latach – dawnych wychowanków Domu Dziecka Polskiego w podmoskiewskim Zagorsku. Placówka była pokazowym ośrodkiem wychowawczym dla dzieci, które trafiły do ZSRR w wyniku wywózek Polaków z terenów zajętych przez Armię Czerwoną.