Polska Kronika Filmowa 93/32

28 lipca 1993 roku w siedzibie Urzędu Rady Ministrów zostaje podpisany konkordat między Polską i Stolicą Apostolską. Z inicjatywy jednej z katolickich organizacji charytatywnych organizowane są wczasy dla osób starszych. Krótka historia polskiego handlu po 1989 roku.