Polska Kronika Filmowa 93/16

Tykocin – miasto na pograniczu Mazowsza i Podlasia, o zachowanym dawnym oryginalnym układzie przestrzennym z widocznym podziałem na część polską i żydowską. Niegdyś siedziba drugiej co do wielkości gminy żydowskiej w Polsce (z okazałą synagogą, dziś muzeum), która uległa zagładzie w 1941 roku.