Polska Kronika Filmowa 92/47

Kronika odwiedza stolicę Litwy – Wilno. Mieszkający tu Polacy narzekają na warunki życia po przemianach ustrojowych: wygórowane ceny, brak pracy i możliwości godnego życia. Wszędzie widoczne są jeszcze symbole dawnej polskości. W Zaduszki 1992 r. w celi Konrada „Wielką Improwizację” wygłosił Jerzy Trela.