Polska Kronika Filmowa 92/35

Mamy w Polsce wolną prasę i wolny rynek. Każdy może wydawać, co chce, ale mamy też wolnego czytelnika. Stwarza to wrażenie obfitości, lecz tak naprawdę Polska należy do krajów, w których czytelnictwo gazet jest niskie. Funkcjonuje ok. 20 dzienników centralnych, ok. 70 lokalnych. Inne periodyki można liczyć się w tysiące.