Polska Kronika Filmowa 92/30

Pierwszą czwórkę premierów III Rzeczypospolitej zamyka Waldemar Pawlak, powołany spoza dawnej „Solidarności”. 2 lipca, nazajutrz po zaprzysiężeniu, premier Pawlak oświadczył, że nie może sformować rządu i prosi prezydenta o odwołanie. Unia Demokratyczna zgłosiła kandydaturę posłanki Hanny Suchockiej.