Polska Kronika Filmowa 92/15

2 kwietnia na spotkaniu polityków uzgodniono zasady funkcjonowania koalicji. W końcu marca odbył się w Warszawie IV Zjazd Konfederacji Polski Niepodległej. Spółka RKW International Limited wydaje „Rosyjski Kurier Warszawy”. 2 stycznia 1992 r. wieś Aleksandrowo została włączona do warszawskiego Wawra.