Polska Kronika Filmowa 92/09

19 lutego „Solidarność” kolejarzy zorganizowała strajk ostrzegawczy od 8 do 10 rano. Stanęła jedna trzecia pociągów. Powoli wzrasta udział prywatnego biznesu w polskiej gospodarce. Powstają nowe firmy, prywatyzują się istniejące. Dla przyjezdnych ze Wschodu El Dorado czy ziemia obiecana jest w Polsce.