Polska Kronika Filmowa 92/04

Podwyżki cen energii wywołały sprzeciw. 13 stycznia „Solidarność” ogłosiła ogólnopolski strajk, a 3 dni później także OPZZ i „Solidarność 80”. W ośrodkach pomocy społecznej coraz liczniej pojawiają się osoby młodsze. Jeszcze niedawno skandowano „Sowieci do domu” i oto okazało się, że ZSRR już nie ma.