Polska Kronika Filmowa 91/45

Rok 1990. Przebieg kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. Wśród liderów kolejnych ugrupowań znajdziemy Jarosława Kaczyńskiego, Waldemara Pawlaka i Aleksandra Kwaśniewskiego. Partie i komitety dawno już nieistniejące: Wyborcza Akcja Katolicka czy Partia Wolności, założona przez Kornela Morawieckiego.