Polska Kronika Filmowa 91/36

Wydanie kroniki poświęcone pielgrzymce papieskiej połączonej z 6. Światowymi Dniami Młodzieży na Jasnej Górze. W czasie homilii padły słynne papieskie słowa: „Wy jesteście młodością kościoła, który stoi wobec wyzwania nowego milenium. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei”.