Polska Kronika Filmowa 91/21

Druga rocznica ukazania się pierwszego numeru „Gazety Wyborczej”. Unia Demokratyczna kierowana przez Tadeusza Mazowieckiego łączy się z Ruchem Obywatelskim Akcja Demokratyczna i Forum Prawicy Demokratycznej. Kongres Partii X, której założycielem jest Stanisław Tymiński. Pocztówka z Rygi.