Polska Kronika Filmowa 91/10

III Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności”. Delegaci zebrani w Gdańsku muszą wybrać nowego przewodniczącego i zadecydować, jaki kurs ma obrać związek. Wypowiedzi Bogdana Borusewicza i Lecha Kaczyńskiego, którzy ostrzegają przed upolitycznianiem „Solidarności”. W głosowaniu wygrywa Marian Krzaklewski.