Polska Kronika Filmowa 91/02

Kamera kroniki towarzyszy prezydentowi Lechowi Wałęsie. 22 grudnia 1990 roku, uroczyste zaprzysiężenie Lecha Wałęsy na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Historyczny moment przekazania insygniów prezydenckich, które od września 1939 roku znajdowały się poza granicami kraju.