Polska Kronika Filmowa 90/52

Krótki przegląd wydarzeń mijającego roku. Zamiast gospodarki socjalistycznej wprowadzamy gospodarkę rynkową. XI Zjazd PZPR podjął decyzję o przejściu partii do historii. II Kongres OPZZ proklamował roszczeniowy charakter tego związku zawodowego. Pierwsze wolne wybory prezydenckie wygrał Lech Wałęsa.