Polska Kronika Filmowa 90/49

40 lat temu w lipcu 1950 r. Cyrankiewicz i Grotewohl, premierzy Polski i NRD podpisali w granicznym Zgorzelcu układ między dwoma satelickimi krajami. NRD musiała uznać granicę na Odrze i Nysie. W listopadzie 1989 r. kończy się podział Niemiec. Po roku zjednoczone Niemcy uznają istniejącą granicę z Polską.