Polska Kronika Filmowa 90/37

W wigilię 10. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych premier przybył do gdańskiej stoczni. W dniu 10. urodzin „Solidarności” premier i przewodniczący związku wzięli udział w mszy pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. Homilię wygłosił prymas. Wystawa w Zachęcie przypomina losy znaku „Solidarności”.