Polska Kronika Filmowa 90/36

Propagandowy film niemiecki z 1939 roku. Podpisanie paktu o nieagresji z ZSRR. 1 września 1939 roku niemieckie wojska ruszyły do natarcia na granicy z Polską. Propagandowy film radziecki z 1939 roku. Oswobodzenie ukraińskich i białoruskich ziem od ucisku polskich panów i połączenie bratnich narodów.