Polska Kronika Filmowa 90/35

W sierpniu 1980 r. przetacza się przez Polskę fala strajków. Władza zostaje zmuszona do ustępstw. Aby utrzymać władzę, partia wypowiada wojnę społeczeństwu. Wiosną 1988 r. kolejne fale strajków. Następuje kompromis Okrągłego Stołu. Partia oddaje część władzy, „Solidarność” bierze część odpowiedzialności.