Polska Kronika Filmowa 90/29

W środę 27 czerwca grupa chłopów zajęła Ministerstwo Rolnictwa, protestując przeciw niskim cenom skupu. Okupujący zostali wyprowadzeni siłą przez milicję. Przyrzeczone przez rząd gwarancje pomocy organizacyjnej i finansowej dla wsi nie zadowoliły rolników. 4 lipca nastąpiła blokada dróg w całym kraju.