Polska Kronika Filmowa 90/25

Po zawieszeniu strajku słupskich kolejarzy do 13 czerwca ustalono stanowisko komitetu protestacyjnego. W Wałbrzychu likwiduje się koksownie, zamknięte będą kopalnie – pozostanie zniszczone środowisko. Jerzy Iwaszkiewicz, Janusz Kosiński, Jacek Olszewski i Marek Wilhelmi czyli „Winien i ma” z Trójki.