Polska Kronika Filmowa 90/06

Wysokie marże i ceny powodują rozwój handlu bazarowego. W domu pw. brata Alberta znajduje schronienie 150 mężczyzn. Woda oligoceńska coraz popularniejsza. W Muzeum Azji i Pacyfiku wystawa twórczości plemienia Warli. Singapur dostarcza sprzęt elektroniczny. Wzrosła liczba kantorów. Prasa powoli znika.