Polska Kronika Filmowa 89/47

Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Helmut Kohl z oficjalną wizytą w Polsce. W tym roku zboże sypnęło rekordowo, ale chłopi go nie sprzedają. Franciszek Kamiński przewodniczącym PSL. Kołyma – tu umierały tysiące więźniów łagrów. World Press Photo pierwszy raz w Polsce. Urszula Dudziak na Jazz Jamboree.