Polska Kronika Filmowa 89/39

Pożegnanie Aleksandry Śląskiej. Forum dziennikarzy państw sygnatariuszy KBWE. 50 lat temu toczyła się bitwa nad Bzurą. Ministrowie Krzysztof Skubiszewski i Roland Duma podpisali umowę między Polską a EWG. Giełda zwierząt hodowlanych i mięsa. Plakaty Andrzeja Pągowskiego w Zachęcie. C.C. Catch w Sopocie.