Polska Kronika Filmowa 89/34

O świcie 1 września Niemcy napadły na Polskę. Wojna miała trwać krótko, maksimum 2 tygodnie. 17 września granicę wschodnią przekraczają wojska radzieckie. Nad Bzurą zostały rozbite armie „Poznań” i „Pomorze”. Otoczona ze wszystkich stron wojskami generała Blaskowitza, Warszawa skapitulowała 28 września.