Polska Kronika Filmowa 89/27

W sklepach brak towaru, ale klienci stoją w kolejkach. Ponad 50% studni na wsi ma wodę niezdatną do użytku. Przegląd dorobku Edwarda Hartwiga w Zachęcie. Klienci nie płacą Zakładom Kamienia Budowlanego w Szydłowcu. Szkoła Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach. Penny Pavlakis śpiewa „Jesiennego pana”.