Polska Kronika Filmowa 89/02

Eugeniusz Kwiatkowski zaplanował budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. Równocześnie z fabrykami budowano drogi i powstał plan połączeń kolejowych. Zbudowano zaporę i elektrownię w Rożnowie, Fabrykę Gum Jezdnych Stomil w Dębicy, Zakłady Celulozy w Niedomicach. Zakłady Południowe budowano 18 miesięcy.