Polska Kronika Filmowa 88/28

Co produkują w Merze Błonie ?.Migawki z IV Wrocławskich Spotkań Młodzieży Polski i NRD. Inwestycje i życie w Zagórowie „Ja, Feuerbach” w Teatrze Dramatycznym i wielka kreacja Tadeusza Łomnickiego. Remont warszawskiego hotelu Bristol. Koń prawdziwy i konie mechaniczne ( felieton ).