Polska Kronika Filmowa 88/15

Jak uzdrowić „trujący” przemysł?. Premier Jaruzelski rozmawia z lekarzami. Kłopot: brak części zamiennych do autobusów. Obrotna rolnicza spółdzielnia produkcyjna z Baniochy. Według „Braci Karamazow” ( wyst. m.in. Roman Wilhelmi, Jerzy Bończak). Społecznicy z Czerniewic. Dar „króla kolekcjonerów”.