Polska Kronika Filmowa 87/17

Przywódca Bułgarii Todor Żiwkow w Warszawie. Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych zasługuje na lepszy status niż szkoła pomaturalna. Teatr Wybrzeże wystawia „Ławeczkę” Aleksandra Gelmana. Sobór Uspienski poddany renowacji. Przy fortepianie Emanuel Ax.