Polska Kronika Filmowa 86/27

Relacja z X Zjazdu PZPR przeplatana materiałami z okresu 1980-81 oraz komentarzami na temat polskich przemian w l. 1982-1986. Inauguracja zjazdu i przypomnienie ważnych decyzji (abolicja, powołanie Trybunału Konstytucyjnego). Michaił Gorbaczow gościem zjazdu. Wystąpienie końcowe W. Jaruzelskiego.