Polska Kronika Filmowa 85/36

Bułgarzy postawili na elektronikę i kształcą doskonałych specjalistów. Brak rąk do pracy w rolnictwie, wymaga upraw wydajniejszych i mniej pracochłonnych. Wzrost zużycia energii wymusza rozwój energetyki jądrowej. Bułgaria to raj dla turystów. Duży ruch turystyczny i towarowy wymagają budowy autostrad.