Polska Kronika Filmowa 85/26

Ustawa o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Brakuje papieru na książki. 15. sezon Teatru Ochoty i 31. – Jana Machulskiego. Roboty i komputery ciężko pracują. Nieustające powodzenie Hofflandu. 140 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Urszula śpiewa „Kalkomanię” z udziałem Budki Suflera.