Polska Kronika Filmowa 85/15

40 lat temu, w kwietniu 1945 r. żołnierze radzieccy i polscy sforsowali Odrę. Konstruktorzy „SHL” ulepszyli pralkę Franię. Tadeusz Łomnicki w Teatrze Studio. Lot Jurija Gagarina. Skuteczna interwencja kroniki. Wystawa Zofii i Anny Klary Nasierowskich. Młodzi łyżwiarze Marina Klimowa i Siergiej Ponomarienko.