Polska Kronika Filmowa 85/12

Metr po metrze rośnie warszawskie metro. Zakłady „Polonit” otacza osiedle. Maria Fołtyn reżyseruje operę o królowej Jadwidze. Budowniczowie Centrum Zdrowia Matki Polki wykonują zadania. Na Syberii rozwinął się nowoczesny przemysł. Próby wykorzystania energii Słońca. Pierwsze nagranie zespołu Papa Dance.