Polska Kronika Filmowa 84/03

Zachowanie kierowców na drogach. Fabryka obuwia Radoskór wprowadziła pracę na akord. Zmarł operator kroniki Henryk Makarewicz. Wraca problem gruźlicy. Pocztówka z Australii. Teatr Wizji i Ruchu w Lublinie. Pokaz współczesnej mody.