Polska Kronika Filmowa 83/07

Fabryka maszyn wiertniczych w Gliniku Mariampolskim. Kardynał Glemp o konsystorzu. Włocławskie fajanse podbijają kraj i świat. Archiwalne materiały z początku stulecia. W wizytą na Sri Lance. Rockowe granie zespołu TSA.