Polska Kronika Filmowa 82/30

Elektrociepłownia II w Poznaniu spuściła do Warty kilkadziesiąt ton mazutu. Bohdan Poręba rozpoczął zdjęcia do filmu o generale Sikorskim. Krystyna i Waldemar Kassowie założyli dyskotekę w kurniku. Ze starego kinematografu: obrazy starej Warszawy. Pokazy sztuki walki i samoobrony taekwondo.